JZ BEDRIJFSHULPVERLENING

Basiscursus BHV

De primaire cursus (basiscursus) wordt in 2 dagen (4 dagdelen) gegeven en is voor cursisten die nog geen Bedrijfshulpverlener zijn. Tijdens deze dagen zal er theorie en praktijk aan bod komen. Eén dag zal in het teken staan van Brandbestrijding & Ontruiming, en communicatie. De andere dag staat in het teken van Eerste Hulp inclusief AED.

De cursist zal na deze trainingen over alle benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Beide onderdelen zullen afgesloten worden met een examen. Een voldoende voor beide examens levert het diploma 'Bedrijfshulpverlener' op.